Sperus-logga.jpg

MON005072-2.JPG

ACT at work – En kurs för livet, hälsan och arbetet

Sperus erbjuder kursen ”ACT at work” där du får effektiva tekniker för att öka din psykologiska flexibilitet och handla konstruktivt för att hantera stress och svårigheter som ingår i livet.

Kursen fokuserar på grundläggande tekniker som du kan använda när du vill genomföra en förändring inom något område av ditt liv - arbetet, din hälsa, ditt parförhållande, familjen eller för att öka din psykologiska flexibilitet.

Psykologisk flexibilitet är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån sina värderingar. Ny forskning visar att psykologisk flexibilitet ger stora fördelar både på jobbet, i våra privatliv och för vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

Du får lära dig att handskas på ett nytt sätt med jobbiga tankar, känslor och kroppsliga reaktioner, som kan öka din kreativitet och livskvalitet.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, är en effektiv psykologisk metod för förändring som kommer från kognitiv beteendeterapi, KBT en terapiform med inriktning på att förstå, förutsäga och påverka det mänskliga beteendet. Metoden har visat sig effektiv för en rad olika problem som människor försöker hantera som stress, ångest, depression och missbruk.

Syftet med ACT är att leva ett meningsfullt liv med glädje, innehåll och passion, samtidigt som du lär dig att på ett effektivt sätt handskas med den smärta och stress som är oundviklig i livet. ACT gör det möjligt att åstadkomma detta. Det är bra att kunna skilja på vad vi behöver acceptera och vad vi kan förändra.

Kursupplägg

Vi skräddarsyr upplägget utifrån målgruppen där det kan vara skillnad om man är en grupp journalister, advokater, skådespelare eller civil ekonomer för att nämna några yrkesgrupper. Anmäl intresse idag så kan vi börja planera genomförandet redan nu tillsammans med er.

ACT at work är en kurs som genomförs enskilt eller i grupp vid 4-6 tillfällen, totalt 12 timmar. Träffarna genomförs varje eller varannan vecka. Kursen blandar teori och upplevelsebaserade moment för att effektivt lära in nya alternativa sätt att hantera det svåra i livet.

Några av huvudingredienserna som lärs ut är att; skilja på vad i livet som man behöver acceptera och vad som kan förändras, identifiera hur man vill leva sitt liv, hitta sätt att förhålla sig till ofrånkomliga svårigheter i livet samt lära sig att hantera eventuella svåra minnen och upplevelser från det förflutna. Kursen har gemensamt upplägg med den andra ACT-kursen som vi ger. Vi anpassar innehållet utifrån deltagarnas behov och önskemål.

När

Under våren 2013 uppdelat 4-6 tillfällen beroende på önskemål. En gång varje eller varannan vecka.

Var

I Stockholm. Lokal beror på önskemål där vi är flexibla. Vi kan ordna lokal centralt eller så kommer vi till er om ni önskar det. Vid önskemål om annan kursort diskuterar vi gärna det med er när ni hör av er.

Hur

I grupp där det förekommer individuella moment i början och vid avslut. Max 20 deltagare per kurs. Sammanlagt 12 timmar under 4-6 tillfällen beroende på önskemål. Vi lär ut genom teoretiska och upplevelsebaserade moment. Inför eller senast vid kursstart ber vi deltagarna fylla i skattningsformulär. Likaså sker skattning vid kursens avslutande träff. Resultaten på skattningarna återges individuellt och är en del i vår uppföljning för att fortsatt hålla hög kvalité på kursen.

Åtagande

Att deltagarna på ett aktivt sätt medverkar i de olika momenten för att ta till sig möjligheten att lära sig nya strategier. Mellan kurstillfällena kommer hemuppgifter ges för träning på egen hand. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kontakta Sperus för prisuppgift och anmälan pil2.png

Ohälsa kostar tid, pengar och energi

Stress är oundviklig i vårt vardagliga liv. Psykisk och fysisk smärta utgör en naturlig del av livet.

Förr eller senare kommer vi alla att förlora relationer som betyder mycket för oss genom avvisande, separation eller död. Vi kommer alla möta kriser, besvikelser och misslyckanden. Det innebär att vi alla kommer att få uppleva smärtsamma tankar och känslor.

Stress kostar mycket när den påverkar negativt i vardagen. I många fall utvecklas psykisk ohälsa. Med nya kunskaper och metoder kan du få ro genom att acceptera vad som inte kan ändras och använda energi och engagemang där utveckling är möjlig och önskvärd.

Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat kraftigt sedan mitten av 80-talet. Psykisk ohälsa kan uppstå som en följd av brist på återhämtning och är ett ökande problem bland befolkningen. Förebyggande åtgärder sparar mänskligt lidande och ekonomi.

Relativt korta behandlingar med ACT interventioner ger goda resultat på ett brett spektrum av psykosociala problem, som t ex drogmissbruk, kronisk smärta, ångest, depression, arbetsrelaterad stress, utmattningsdepression samt självskadande beteenden.

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Bevisat effektiv metod

Kursen ”ACT at work” har utformats av Frank W. Bonds och Steven C Hayes. Modellen har modifierats för svenska förhållanden av psykolog Fredrik Livheim och har med goda resultat testats på olika målgrupper med såväl vuxna som ungdomar.

En svensk studie, (Livheim, F., 2004), på skolungdomar visade statistiskt signifikanta förbättringar av funktion i elevernas problemområden samt minskningar av stress, depression och ångest hos de elever som hade gått kursen. En oberoende tvåårsuppföljning visade att resultaten höll i sig och till och med förbättrades över tid. Det finns fler studier på ACT som visat lovande resultat.

En färsk studie, (Michanek et Brinkborg, 2009) på socionomer visar förbättringar hos de som gått kursen, de är mindre stressade, har mindre symtom på utmattningssyndrom och bättre generell hälsa.

Kontakta oss pil2.png

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017