Sperus-logga.jpg

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten tränar människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller olycka samt att leva väl med ett medfött funktionshinder. Arbetsterapeuten kan förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl samhällsnivå som individnivå där folkhälsa, ergonomi stress, äldreomsorg, psykiatri och arbetslivsinriktad rehabilitering är några av verksamhetsområdena. En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering eller habilitering av människor som på grund av olika skador, sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter av olika slag. Arbetsterapins mål är att tillsammans med individen utreda och hitta möjligheter att klara av personlig vård, boende, arbete och fritid så självständigt som möjligt. Utbildningen till arbetsterapeut omfattar tre års studier vid universitet. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.

Asa-Marie_9880-b.jpg

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017