Sperus-logga.jpg

111677H.JPG

Dialektisk beteendeterapi, DBT

För dig med svårigheter att reglera känslor och impulser, t.ex. kraftig ångest och självskadebeteende. DBT-färdighetsträning kan liknas vid livskunskap och sker i kursform individuellt eller i grupp. Du får lära dig hur man lever i nuet, hur man skapar och bevarar goda relationer, reglerar känslor, kontrollerar impulser och står ut när det känns svårt. DBT-färdighetsträning kombineras med psykoterapi.

Vi ger förslag på planering och upplägg när vi vet mer om dig och dina behov.

Kontakta oss pil2.png

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017