Sperus-logga.jpg

Vår kompetens - Din trygghet

Vi är legitimerade KBT psykoterapeuter, arbetsterapeut, trygga att hantera förändring där vi målstyr med värme och engagemang. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen där vi vi arbetar under sekretess, har journalföringsplikt och patientförsäkring. Verksamheten står under insyn av Hälso och Sjukvårdens Ansvarsnämd, HSAN.

Asa-Marie-216-k.jpg

Åsa-Marie Sandelin

Stockholm


Leg Arbetsterapeut,
Leg Psykoterapeut KBT,

Cert Schematerapeut

Handledare

0709-74 57 11

Psykoterapi 

Parterapi

Handledning

Mindfulnesskurser

Egenterapi

Viary Coaching

Motiverande Samtal

Medicinsk Yoga

Schematerapi

ACT

KBT

Så funkar det

Vi tillämpar en modell där valet av tjänster skräddarsys efter dina behov. Hos oss får du inspiration och förslag på hur du kan hantera din vardag i relationer, arbete, fritid och hälsa. Vi fokuserar på det område som du vill utveckla där du får verktyg för ökad närvaro och flexibilitet.

MON088054.JPG

Kartläggning i fyra steg

Vi bildar oss en uppfattning om dig och din situation med utgångspunkt från frågorna: Vem är du? Vad är problemet, hur omfattande är det och vad har du gjort för att lösa det?

1. Vid första samtalet berättar du om din situation och önskat fokus i kontakten. Vi beskriver vårt arbetssätt och ger förslag på åtgärder.

2. Samtal med fokus på att kartlägga situationer i vardagen som skapar problem i ditt liv.

3. Fokus på aktuell situation i relationer, arbete, fritid, hälsa och hur du vill leva ditt liv.

4. Fjärde samtalet går vi igenom hur problem uppstår och vidmakthålls samt ger förslag på lämpligt upplägg. En del väljer här att gå vidare på egen hand medan andra går in i aktiv förändringsfas.

Namnet Sperus

Ordet Sperus är latin för hopp. När du hamnat i en problematisk livssituation kan det vara avgörande att träffa någon som kan ge hopp och ser möjligheter till förändring som gör skillnad för dig. Det gör att du kan finna lösningar och våga prova nya vägar för ett bättre liv med glädje, mening och innehåll.

Sperus logga piltavlan

Piltavlan är ett verktyg som vi använder för att mäta hur nära du knyter an till dina värderingar i nuet och använder dem som motivation till dina handlingar. Att handla i överensstämmelse med sina värderingar gör att livet känns meningsfullt. Hos oss får du klargöra vad som betyder mest för dig, vilken sorts människa du vill vara, vad du vill stå för här i livet och leva ditt liv så mitt i prick som möjligt.

Vision - KBT Som gör skillnad för dig!

Genom våra tjänster finner du nya vägar. Du kan bära det tunga och släppa taget om det du inte har behov av. Du trivs med dig själv och andra. Du kan sätta gränser och stå upp för dig själv när du behöver. Du tar emot och tycker om livet. Du går dit du bestämt att du vill gå och har kul på vägen.

Värderingar

- Individuellt anpassade tjänster

- Respektfullt och varmt bemötande

- Vetenskap och beprövad erfarenhet

- Tydliga ramar och överenskommelser

Verksamhet

Vi erbjuder tjänster för personer som vill utvecklas och genomföra en förändring i livet, hamnat i en problematisk livssituation eller farlig uppgivenhet. Våra tjänster utgår från KBT, Schematerapi, ACT och Mindfulnessträning där flera metoder har vetenskapligt stöd. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund för att uppnå goda resultat och försöker leva som vi lär med våra förmågor och brister. Vi trivs tillsammans och har ett gemensamt synsätt på möjligheter till förändring.

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Kombinera psykoterapi och mindfulnessträning i Meditation-Yoga-KBT för balans och mening när livet utmanar dig!

läs mer...

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017