Sperus-logga.jpg

LS00031.JPG

Mindfulness Based Relapse Prevention, MBRP

En kurs för dig som vill lära dig att hantera livets utmaningar på ett nytt sätt när tankar, känslor och kroppsligt obehag triggar dig till återfall i destruktiva riskbeteenden i relationer, arbete, sex träning, shopping, mat, spel och festande för att minska obehag.

Faller du ofta in i gamla negativa relationsmönster som du inte lyckas bryta där du har svårt att kontrollera känslor och impulser? Kanske har du upplevt samma problem i olika nära relationer med separationsrädsla, upprepad otohet, svartsjuka, och överdriven anpassning till partners?

Medveten närvaro är ett sätt att förhålla sig till livet och ingår i samtliga terapiformer som vi 

använder oss av. Mindfulnessträning används för ökad närvaro och möjlighet att göra aktiva val istället för att automatiskt reagera på impulser som skapar problem i ditt liv.

Genom ökad medvetenhet om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ökar möjligheten att bli uppmärksam på beteenden som skapar ohälsa. Sperus erbjuder åttaveckors program från MBRP och MBSR som är utformade av forskare för att förebygga stress och återfall i missbruk.

I kursen får du lära dig mindfulness meditation för att bli närvarande och medveten om triggers som riskerar att leda till återfall i livsmönster som skapar ohälsa. Du får också lära dig färdigheter att bryta automatiska handlingsmönster genom medvetenhet om kroppsliga reaktioner, tankar och känslor med ökad förståelse och vänlighet mot dig själv.

Med hjälp av mobilappen Viary kan du mäta dina framsteg och få coaching i ditt träningsprogram mellan gruppträningstillfällena. Att träna med mindfulness meditation kan vara ett spännande sätt att se nya möjligheter som hjälper dig att leva det liv som du vill leva.

Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP) är ett mindfulnessbaserat program för  återfallsprevention i missbruk utvecklat av forskare Alan Marlatt och Sarah Bowen vid  Universitetet i Washington.

Kursledare: Åsa-Marie Sandelin, Leg. Arbetsterapeut, Leg. Psykoterapeut med practicum i MBSR, MBRP är trygg att hantera reaktioner som kan uppstå vid mindfulness meditation och målstyr med värme och engagemang.

Kontakta oss pil2.png

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017