Sperus-logga.jpg

Om oss

Vi trivs ihop och har gemensamt synsätt på möjligheter till förändring. Vi är ett alternativ till den offentliga vården då den inte passar alla. Vi har tjänster för personer som hamnat i en problematisk livssituation eller farlig uppgivenhet. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund för att uppnå goda resultat och försöker leva som vi lär med våra förmågor och brister.

Asa_Marie_216.jpg


pil2.png Åsa-Marie Sandelin

Sperus Stockholm

Annika_393.jpg

pil2.png Annika Rosenbaum

Sperus Stockholm

Nils-Åke Nilsson

Legitimerad Läkare med specialistkompetens i allmänpsykiatri och geriatrik. Legitimerad Psykoterapeut med KBT-inriktning. Auktoriserad i KBT och certifierad i schematerapi. Vidareutbildad i Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Nils-Åke möter människor utifrån deras sårbarhet och sammanhang i livet. Med förståelse, värme och respekt hjälper han dig att åstadkomma förändring. Målet är ett mer meningsfullt och levande liv för dig. Verktygen är Nils-Åkes medicinska och psykoterapeutiska kunnande och den relation ni skapar tillsammans.

Nils-Åke har en bred och mångårig erfarenhet

som läkare och psykoterapeut. Han har arbetat mycket med utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD hos både barn och vuxna. Vidare har han arbetat med såväl slutenvårds- som öppenvårdspsykiatri samt psykoterapi. Tidigare arbetade han med demenssjukdomar samt inom internmedicin. Handledning av kollegor och verksamhetsutveckling utgör andra delar av hans arbete.

Sedan 2010 driver Nils-Åke eget bolag där han arbetar som läkarkonsult inom psykiatri för barn  och vuxna. Som psykoterapeut arbetar Nils-Åke utifrån KBT med ACT och Schematerapi.

Utöver detta erbjuder Nils-Åke tjänster som handledning, bedömningar, utvecklingsarbete

utifrån sin kompetens som läkare, psykiater och psykoterapeut. Nils-Åke är mestadels verksam i Gävle genom Sperus Gävle och NåN Synaps AB.

Nils-Åke har familjen som sitt nav där han hämtar lust, energi och motivation. Han har förmåga att se det mesta utifrån många olika perspektiv där hans nyfikenhet och många nya idéer kommer till användning.

 Sperus Gävle

Nils-Ake_544-b.jpg

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017