Sperus-logga.jpg

Om oss

Vi trivs tillsammans och har ett gemensamt synsätt på möjligheter till förändring. Vi erbjuder tjänster för personer som vill utvecklas och genomföra en förändring i livet, hamnat i en problematisk livssituation eller farlig uppgivenhet. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund för att uppnå goda resultat och försöker leva som vi lär med våra förmågor och brister.

Vår kompetens - Din trygghet

Vi är legitimerade KBT psykoterapeuter, arbetsterapeut, trygga att hantera förändring där vi målstyr med värme och engagemang. Psykoterapeutlegitimationen och andra legitimationer inom vårdyrken utfärdas av Socialstyrelsen och ger kvalitetssäkring och trygghet för klienten. Som legitimerade psykoterapeuter har vi patientförsäkring och verksamheten står under insyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämd.

Verksamhet

Sperus utgörs av privata bolag där ägarna är aktiva i verksamheten. Våra tjänster utgår från KBT, Schematerapi, ACT, Mindfulnessbaserad KBT där flera metoder har vetenskapligt stöd.

Namnet Sperus

Ordet Sperus är latin för hopp. När du hamnat i en problematisk livssituation kan det vara avgörande att träffa någon som kan ge hopp och ser möjligheter till förändring som gör skillnad för dig. Det gör att du kan finna lösningar och våga prova nya vägar för ett bättre liv med glädje, mening och innehåll.

Sperus logga piltavlan

Piltavlan är ett verktyg som vi använder för att mäta hur nära du knyter an till dina värderingar i nuet och använder dem som motivation till dina handlingar. Att handla i överensstämmelse med sina värderingar gör att livet känns meningsfullt. Hos oss får du klargöra vad som betyder mest för dig, vilken sorts människa du vill vara, vad du vill stå för här i livet och leva ditt liv så mitt i prick som möjligt.

Vision - KBT Som gör skillnad för dig!

Genom våra tjänster finner du nya vägar. Du kan bära det tunga och släppa taget om det du inte har behov av. Du trivs med dig själv och andra. Du kan sätta gränser och stå upp för dig själv när du behöver. Du tar emot och tycker om livet. Du går dit du bestämt att du vill gå och har kul på vägen.

Värderingar

- Individuellt anpassade tjänster

- Respektfullt och varmt bemötande

- Vetenskap och beprövad erfarenhet

- Tydliga ramar och överenskommelser

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017