Sperus-logga.jpg

Psykiater, psykiatriker

Psykiater eller psykiatriker är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd eller störningar. En psykiater diagnostiserar patientens tillstånd genom undersökning i form av samtal med patienten och personer i dess omgivning. Ibland kan det vara aktuellt med en fysisk undersökning för att ställa diagnos och utesluta en del kroppsliga sjukdomstillstånd som kan ge psykiska symtom. Även blodprovstagning för att hitta avvikelser i till exempel hormonsystem kan liksom neuroradiologiska metoder behövas vid särskilda frågeställningar. Behandling kan bestå av tillämpning av samtalsterapi, livsstils- och miljöförändringar samt medicinering med psykofarmaka beroende av vilken diagnos som är aktuell och vilken inställning till förslagen behandling patienten har.

Nils-Ake_544-b.jpg

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017