Sperus-logga.jpg

Psykoterapeut

Psykoterapeuter är experter på behandling av psykiska och relationella problem med psykologiska metoder. De flesta psykoterapeuter är psykologer i grunden men det finns även psykoterapeuter som har andra grundutbildningar som läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Dessa yrkesgrupper måste genomgå en såkallad steg-1 utbildning som är en grundutbildning i psykoterapi som ingår i utbildningen till psykolog. Utbildning till psykoterapeut, steg-2 utbildning är en 3-årig påbyggnadsutbildning som är godkänd av Socialstyrelsen som förutom teoretiska studier innehåller psykoterapeutiskt arbete under handledning och egenterapi.
Psykoterapeutlegitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter fullgjord utbildning. Legitimationen innebär en kvalitetssäkring av verksamheten och trygghet för klienten. Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att teckna patientförsäkring och verksamheten står under insyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017