Sperus-logga.jpg

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. Ordet psykoterapi kommer av grekiska psyche ”själ” och therapeia ”tjänst”, ”vård”, ”behandling”. Ordet terapi betyder behandling. Psykoterapi bedrivs vanligen av psykologer, eller av andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t. ex läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast som möter klienter med psykisk ohälsa. Dessa yrkesgrupper har utöver sin grundutbildning alltid en legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning i en psykoterapeutisk metod. Psykoterapiformerna som är etablerade i Sverige, är bl. a kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, psykoanalys och familjeterapi. Terapiforskning har bedrivits sedan 50- talet. Effekten av en behandling kan mätas genom självskattning av en intressant variabel, t. ex stress innan och efter behandling för att se behandlingens effekt.

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017