Sperus-logga.jpg

AL01034.JPG

Smärta

Att ha kronisk smärta innebär att du tvingas stå ut med något av det värsta som en människa kan utsättas för. Du har varit tvungen att klara av de fysiska och psykiska symtom som det innebär att ha ständig värk. Du har lidit kroppsligt och mentalt. Om smärtan har hållit i sig en längre tid så har du kanske också tvingats uppleva hur den urholkat ditt liv.

Efterhand som smärtan har blivit större har ditt liv blivit mindre. Du hade ett liv som du älskade. Nu går det istället ut på att hålla smärtan i schack. Kanske vet du vid det här laget inte längre vem det är som fattar besluten i ditt liv – du själv eller din smärta. Du kämpar mot smärtan och ju mer du kämpar, desto djupare sjunker du. Kanske känns det som ditt lidande aldrig kommer att ta slut. Blir det tillräckligt illa kan din uppgivenhet bli så stark att du inte längre vill leva.

Personer som lever med någon form av kronisk smärta kan med metoden Acceptance and Commitment Therapy, ACT lära sig att leva med sin smärta och ändå leva ett meningsfullt liv.

Sperus erbjuder psykoterapi, parterapi och kurser i Mindfulnessbaserad KBT för personlig utveckling och balans i livet med fokus att leva ett liv med glädje och mening med verktyg för att bättre kunna leva med smärtan.

Kontakta oss pil2.png

Mottagning Stockholm

Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3

Stureplan, Stockholm

0709 74 57 11

Åsa-Marie Sandelin

Åsa-Marie Sandelin:

Leg. Arbetsterapeut,
Leg. Psykoterapeut,
cert. Schematerapeut handledare, specialiserad i mindfulnessbaserad KBT, ACT, DBT med psykoterapi, coaching, handledning, parterapi, stand up, för privatperson, företag, organisation.

Sperus mottagning: Birger Jarlsgatan 18 A, vån 3. Stockholm

 © Sperus 2017